LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Usluge terminala > Zakup kapaciteta > Slobodni kapaciteti terminala

Slobodni kapaciteti terminala

Dugoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

 

Slobodni kapacitet po plinskim godinama Količina u mlrd m3 Količina u kWh NCV
2020/2021 1.834.768.000 17.613.777.000
2021/2022 1.518.894.000 14.581.385.000
2022/2023 1.518.894.000 14.581.385.000
2023/2024 2.058.600.000 19.762.560.000
2024/2025 2.058.600.000 19.762.560.000
2025/2026 2.058.600.000 19.762.560.000
2026/2027 2.058.600.000 19.762.560.000
2027/2028 2.058.600.000 19.762.560.000
2028/2029 2.058.600.000 19.762.560.000
2029/2030 2.058.600.000 19.762.560.000


Kratkoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji se objavljuje nakon provedenog Godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

 

Slobodni kratkoročni kapacitet Količina u mlrd m3 Količina u kWh NCV
2020/2021    


Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

Za zakup slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a obratite se Službi za komercijalno regulatorne poslove putem e-mail adrese operator@lng.hr.