LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Usluge terminala > Zakup kapaciteta > Slobodni kapaciteti terminala

Slobodni kapaciteti terminala

Dugoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

 

Slobodni kapacitet po plinskim godinama Količina u mlrd m3 Količina u kWh NCV
2020/2021 0,000 0
2021/2022 0,000 0
2022/2023 0,000 0
2023/2024 0,581 5.581.000.000
2024/2025 0,577 5.539.000.000
2025/2026 0,421 4.041.000.000
2026/2027 0,421 4.041.000.000
2027/2028 1,442 13.841.000.000
2028/2029 1,435 13.772.000.000
2029/2030  1,435  13.772.000.000
2030/2031 1,543 14.809.000.000
2031/2032 1,550 14.878.000.000
2032/2033 1,543 14.809.000.000
2033/2034 1,543 14.809.000.000
2034/2035 1,543 14.809.000.000


Kratkoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji se objavljuje nakon provedenog Godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

 

Slobodni kratkoročni kapacitet Količina u mlrd m3 Količina u kWh NCV
2020/2021 0 0


Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

Za zakup slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a obratite se Službi za komercijalno regulatorne poslove putem e-mail adrese operator@lng.hr.