LNG Hrvatska

Plutajući terminal za UPP predstavlja jedno od tehnički najmodernijih rješenja, gdje je FSRU brod, kao glavna komponenta plutajućeg terminala za UPP, standardno opremljen najmodernijim sustavima s aspekta sigurnosti i zaštite okoliša. Uzimajući u obzir zahtjeve propisane SEVESO direktivom, kao i drugim međunarodnim propisima, strogo propisane maritimne uvjete i mjere zaštite okoliša i prirode, plutajući terminal za UPP najsigurnija je tehnička izvedba terminala za UPP.

FSRU brod dimenzijama i karakteristikama odgovara brodovima za transport UPP-a, uz dodatnu opremljenost sustavom za uplinjavanje UPP-a i sustavom za spoj s plinovodom na kopnu. Radi se o brodu visoke tehnologije, kompleksnog tehničkog dizajna i izvedbe koji za kritične strukture i komponente koristi posebne materijale i provjere te sigurna tehnološka rješenja u skladu sa strogim sigurnosnim kriterijima, uz primjenu najviših standarda zaštite okoliša i prirode, čime se smanjuje utjecaj na sve sastavnice okoliša i društvo u cjelini.

Kako bi terminal za UPP ispunjavao svoju svrhu s minimalnim utjecajem na okoliš i prirodu, primjenjuju se mjere zaštite okoliša koje su određene Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš te se provodi program praćenja stanja okoliša (monitoring).

Studije i rješenja kojima su određene mjere zaštite okoliša i prirode i sigurnost luke: