LNG Hrvatska

Rješenjem o prihvatljivosti zahvata na okoliš propisan je program praćenja stanja okoliša. Temeljem propisanog programa provode se mjerenja o kojima se sastavljaju godišnja izvješća, a koja se do 31. ožujka svake godine objavljuju za prethodnu kalendarsku godinu.

Godišnja izvješća o provedenim mjerenjima: