LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag

NOVOSTI I PRIOPĆENJA

Obavijest

Omišalj, 18. siječnja 2021. godine - Obavještavamo zainteresiranu javnost da je Društvo LNG Hrvatska d.o.o. s ciljem utvrđivanja imisionih razina buke u okolišu tijekom redovnog rada Terminala za UPP, angažiralo ovlaštenu neovisnu stručnu organizacija za mjerenje buke čiji je ispitni laboratorij akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Mjerenje buke je provedeno uz postojeće stambene objekte u mjestu Omišalj te uz granicu čestice Terminala za UPP. Ispitivanja su provedena mjerenjem razine buke na gore navedenim mjestima u dnevnim i noćnim uvjetima, uz paralelno praćenje meteoroloških parametara, meteorološkom stanicom.

Izvještajem o mjerenju buke okoliša utvrđeno je da je razina buke koju uzrokuje trajni izvor buke (FSRU brod) na Terminalu za UPP, sukladna postavljenim akustičkim zahtjevima pri  redovnom režimu rada, za dnevne i noćne uvjete, te da niti na jednom mjernom mjestu ne prekoračuje dopuštene razine propisane Studijom utjecaja na okoliš kao i  Rješenjem o prihvatljivosti utjecaja zahvata na okoliš.

Pored navedene ovlaštene stručne organizacije, Društvo LNG Hrvatska d.o.o. svakodnevno provodi dodatna mjerenja razine buke sa svrhom nadzora razine emitirane buke kako bi se osiguralo da buka ni u jednom trenutku ne prijeđe maksimalne dopuštene vrijednosti predviđene Studijom o utjecaju na okoliš prihvatnog terminala za UPP.

VIŠE
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

LNG Hrvatska d.o.o. sa sjedištem na adresi Radnička 80, Zagreb, dana 5. siječnja 2021. godine, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta u:

1.      SEKTORU ZA KOMERCIJALNO TEHNIČKE POSLOVE

1.1. Službi za upravljanje i održavanje terminala

1.1.1.      Operater – 3 izvršitelj/ica

VIŠE
Prvi tanker za prijevoz UPP-a stigao na Terminal

Omišalj, 1. siječnja 2021. godine – Danas je u jutarnjim satima na lokaciju Terminala za UPP stigao prvi tanker za prijevoz UPP-a 'Tristar Ruby', te se uspješno vezao u luci posebne namjene Terminala za UPP.

VIŠE
Preventivne aktivnosti zbog udara vjetra

Omišalj, 27. prosinca 2020. godine – Ovim putem obavještavamo svu zainteresiranu javnost da su 26. prosinca 2020. godine na području Terminala za UPP, nastavno na upozorenja o mogućnosti udara vjetra brzine koji graniči s maksimalno dozvoljenom za privez FSRU broda, provedene preventivne aktivnosti u skladu s aktima luke posebne namjene - Industrijske luke Terminal za UPP.

VIŠE