LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union

NOVOSTI I PRIOPĆENJA

OBAVIJEST O NOVOM ZAKUPU KAPACITETA TERMINALA

Zagreb, 4. svibnja 2020. godine - Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu. Ovim putem obavještavamo zainteresirane korisnike terminala da je MET Croatia Energy Trade d.o.o. zakupio dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a kako slijedi:

VIŠE
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

LNG Hrvatska d.o.o. sa sjedištem na adresi Radnička 80, Zagreb, dana 28. travnja 2020. godine, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme...

VIŠE
USVOJENA SU PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

LNG Hrvatska d.o.o., operator terminala za UPP, je donio Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

VIŠE
PROMJENE U UPRAVI LNG HRVATSKA

Ovim putem obavještavamo svu zainteresiranu javnost da je na Skupštini društva LNG Hrvatska d.o.o., direktorica društva dr. sc. Barbara Dorić razriješena sa funkcije direktora društva na vlastiti zahtjev, a radi odlaska na funkciju člana Uprave INA-Industrija nafte d.d. Za novog direktora društva Skupština je imenovala dosadašnjeg tehničkog direktora LNG Hrvatska d.o.o., Hrvoja Krhena.

VIŠE