LNG Hrvatska

Potičući poslovnu izvrsnost i ekološku održivost usmjerenu na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana Društvo primjenjuje Politiku upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša te ima jasno određen smjer i željenu razinu kvalitete poslovanja.

Uvođenjem i certificiranjem vlastitog integriranog sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša sukladno međunarodnim normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 Društvo je dobilo potvrdu svojih dosadašnjih nastojanja učinkovitog upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, a što je dio poslovne strategije Društva te opredijeljenosti za održavanje i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja.

Certifikaciju prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 provela je certifikacijska kuća Bureau Veritas d.o.o. te potvrdila Hrvatska akreditacijska agencija.