LNG Hrvatska

Potičući poslovnu izvrsnost i ekološku održivost usmjerenu na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana Društvo primjenjuje Politiku sustava upravljanja stoga ima jasno određen smjer i željenu razinu kvalitete poslovanja.

Uvođenjem i certificiranjem vlastitog integriranog sustava upravljanja, sukladno međunarodnim normama ISO 9001:2015, ISO 29001:2020, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, Društvo je dobilo potvrdu svojih dosadašnjih nastojanja učinkovitog upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša te zdravljem i sigurnošću na radu, a što je dio poslovne strategije Društva te opredijeljenosti za održavanje i trajno poboljšavanje integriranog sustava upravljanja.

Društvo kontinuirano razvija Sustav upravljanja o čemu svjedoči i usvojena Politika sustava upravljanja informacijskom sigurnošću.

Certifikaciju prema normama ISO 9001:2015, ISO 29001:2020, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018  provela je certifikacijska tvrtka  BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.