LNG Hrvatska

U skladu s Tehničkim karakteristikama terminala, postupak provjere broda za prijevoz UPP-a, kojim se brodu za prijevoz UPP-a odobrava pristajanje na terminal za UPP na otoku Krku, podijeljen je u dva postupka:

 • Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a,
 • Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a.

POSTUPAK ODOBRENJA BRODA ZA PRIJEVOZ UPP-A

Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a odnosi se na provjeru tehničke kompatibilnosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP, a sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a započinje nakon što korisnik terminala dostavi ispunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje operatoru terminala kojim se nominira brod za prijevoz UPP-a koji namjerava pristati na terminal za UPP.
 2. Nakon što je Zahtjev za odobrenje odobren, operator terminala dostavlja Berth Package dokumentaciju korisniku terminala koja se sastoji od sljedećih dokumenata:
 • Tehnička dokumentacija priveza,
 • Popis potrebne dokumentacije/potvrda,
 • Uvjeti korištenja terminala,
 • Kontrolna lista kompatibilnosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP.
 1. Na temelju tehničke dokumentacije priveza, korisnik terminala provodi studiju kompatibilnosti, tzv. Optimoor analizu i dostavlja rezultate analize operatoru terminala zajedno s ispunjenom dokumentacijom.
 2. Nakon uspješne razmjene potrebne dokumentacije i provedbe studije kompatibilnosti i Optimoor analize za koju operator terminala utvrdi da je prihvatljiva izdaje se Potvrda o odobrenju.
 3. Nakon uspješnog završetka postupka odobrenja broda operator terminala će odobreni brod upisati na Popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a.

Operator terminala može odbiti brod za prijevoz UPP-a u postupku odobrenja ukoliko korisnik terminala ne dostavi gore navedenu dokumentaciju na vrijeme i u skladu sa zahtjevima terminala.

Nakon upisa u Registar odobrenih brodova za prijevoz UPP-a za isti je potrebno provesti postupak prijave kako bi bio odobren njegov privez na terminal za UPP.

Sva komunikacija vezana za postupak odobrenja broda za prijevoz UPP-a vodi se putem navedene e-mail adrese: terminal@lng.hr

Grafički prikaz postupka odobrenja broda za prijevoz UPP-a prikazan je ispod:

POSTUPAK PRIJAVE BRODA ZA PRIJEVOZ UPP-A

Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a odnosi se na razmjenu dokumentacije nakon što je brod za prijevoz UPP-a napustio luku utovara i krenuo prema terminalu za UPP, a sastoji se od sljedećih koraka:

 1. Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a započinje nakon što korisnik terminala operatoru terminala dostavi ispunjeni obrazac Zahtjeva za prijavu, zajedno s Dokumentacijom iz luke utovara.
 2. Nakon primitka dokumentacije operator terminala će istu pregledati i dostaviti povratne informacije o zaprimljenoj dokumentaciji zajedno s odgovarajućim obrascima koje treba popuniti od strane korisnika terminala.
 3. Obavijest o procijenjenom vremenu dolaska treba biti dostavljena, ažurirana ili potvrđena (ovisno o slučaju) od strane korisnika terminala u sljedećim intervalima:

Po isplovljavanju iz luke utovara:

 1. Devedeset šest (96) sati prije procijenjenog vremena dolaska,
 2. Sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska,
 3. Četrdeset osam (48) sati prije procijenjenog vremena dolaska,
 4. Dvadeset četiri (24) sata prije procijenjenog vremena dolaska,
 5. Od trenutka kada je procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a do peljarske stanice unutar 24 sata, obrazac o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a treba biti dostavljen svakih 6 sati.

Dodatno, sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska, obavijest o procijenjenom vremenu dolaska, zajedno s dokumentacijom propisanom Pravilnikom o redu u Industrijskoj luci Terminal za UPP, Omišalj-Njivice (Deklaracija o sigurnosnoj zaštiti, Deklaracija o opasnim ili onečišćujućim tvarima, Sigurnosno pismo, itd.) mora se dostaviti putem sustava CIMIS (Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav) od strane kontakt osobe i ovu aktivnost treba uskladiti s agentom broda za prijevoz UPP-a.

 1. Najkasnije sedamdeset dva (72) sata prije procijenjenog vremena dolaska na peljarsku stanicu obalnog ili lučkog peljarenja, korisnik terminala treba dostaviti Obrazac naručivanja pretovara UPP-a operatoru terminala.
 2. Nakon što brod za prijevoz UPP-a stigne na peljarsku stanicu obalnog ili lučkog peljarenja te se obave sve formalne procedure i provjere, korisnik terminala treba dostaviti Potvrdu o spremnosti operatoru terminala.
 3. Operator terminala će provjeriti dostavljenu Potvrdu o spremnosti, a nakon provjere, Potvrda o spremnosti će biti prihvaćena i potpisana od strane operatora terminala i dostavljena korisniku terminala.

Operator terminala može odbiti privez broda za prijevoz UPP-a na terminal u svakom trenutku prije nego je isti privezan na terminal, ukoliko korisnik terminala ne dostavi gore navedenu dokumentaciju na vrijeme i u skladu sa zahtjevima terminala.

Nakon što je određeni brod za prijevoz UPP-a prijavljen kroz postupak prijave te nakon što operator terminala prihvati Potvrdu o spremnosti, brodu za prijevoz UPP-a je dozvoljen ulazak u Luku i privez na terminal.

Sva komunikacija vezana za postupak prijave broda za prijevoz UPP-a vodi se putem navedene e-mail adrese: terminal@lng.hr

Grafički prikaz postupka prijave broda za prijevoz UPP-a prikazan je ispod: