LNG Hrvatska

Dugoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

U godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme ukapljenog prirodnog plina moguće je podnijeti zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja ukapljenog prirodnog plina za naredne plinske godine u trajanju od najmanje 1 do najviše 15 plinskih godina, sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin.

Kratkoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji se objavljuje nakon provedenog Godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

Nema slobodnog kapaciteta koji je moguće zakupiti u postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

 

Za zakup slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a obratite se Službi za komercijalne poslove putem e-mail adrese [email protected].