LNG Hrvatska

Sukladno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 87/2021), ukoliko postoji slobodni kapacitet terminala isti se može ugovoriti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a i postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Obrasci ugovora o zakupu kapaciteta terminala za UPP su na sljedećem linku: https://lng.hr/obrasci-i-zahtjevi/