LNG Hrvatska

Plutajući terminali s pozicije sigurnosti i broja neželjenih sigurnosnih incidenata, od prvog dana rada prvog plutajućeg terminala pa do sada kada broje preko 20 aktivnih FSRU brodova, nisu imali niti jedan incident. FSRU brodovi za potrebe plutajućeg terminala za UPP koriste se u Sjedinjenim Američkim Državama, Litvi, Italiji, Velikoj Britaniji, Malti, Turskoj, Argentini, Brazilu, Izraelu, Kini i drugim državama.

Jednako tako niti jedna nesreća nije zabilježena na brodovima za prijevoz UPP-a s flotom od 572 broda za prijevoz UPP-a te od samih početaka transporta UPP-a i preko 60 godina od prvog transporta UPP-a pa do danas.

Svaki FSRU brod zadovoljava sve uvjete koje mora zadovoljiti bilo koji brod u međunarodnoj plovidbi, odnosno one uvjete koji su utvrđeni SOLAS konvencijom te drugim međunarodnim konvencijama prihvaćenim u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO).

FSRU brod, kao i brodovi za prijevoz UPP-a, moraju a zadovoljavati i sve uvjete sigurnosti koji su propisani klasifikacijskim društvom brodova i država pod čijom zastavom plove.

Mjere sigurnosti nalažu konstrukciju FSRU brodova i brodova za prijevoz UPP-a prema strogo utvrđenim međunarodnim normama, izgradnju u licenciranim brodogradilištima s protokolima izgradnje propisanima međunarodnim standardima, tehnička rješenja konstrukcije s dvostrukom oplatom i brodskih spremnika od materijala otpornih na vrlo niske temperature, korištenje nepropusnih cjevovoda i kontrole atmosfere u prostorima blizu tereta, instalacije primarne i sekundarne izolacije skladišnog prostora, definiranje opasnih područja u kojima se instalira specijalna električna oprema te udaljavanje svih zapaljivih izvora iz područja gdje bi uplinjeni UPP ili njegov otparak mogli doći u dodir. FSRU brodovi i brodovi za prijevoz UPP-a opremljeni su i sofisticiranom tehnologijom za detekciju istjecanja, naprednom radarskom opremom te sustavom za precizno pozicioniranje prilikom pristajanja i priveza.

Uvjete plovidbe FSRU broda te brodova za prijevoz UPP-a do terminala za UPP, privez na terminal za UPP, sigurnosne uvjete koji proizlaze iz meteorološko-maritimnih uvjeta lokacije, kao i plovnog puta kojima prilaze prema terminalu za UPP obradila je maritimna studija odobrena od strane Lučke kapetanije.