LNG Hrvatska

Energetska djelatnost upravljanja terminalom za UPP regulirana je sljedećim zakonima i propisima Republike Hrvatske:

  • Zakon o energiji (NN 120/1214/14, 95/15, 102/15, 68/18),
  • Zakon o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20),
  • Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin (NN 57/18, 83/23)
  • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 87/21, 72/22, 15/24) – neslužbeni pročišćeni tekst)
  • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 48/18, 79/20),
  • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, 25/19, 134/21, 9/22).
  • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 108/22).
  • Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 108/22).