LNG Hrvatska

Društvo LNG Hrvatska d.o.o. obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin (UPP) i odgovorna je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

Terminal za UPP na otoku Krku ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog dobavnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.

Misija

Kao operator terminala za UPP Društvo LNG Hrvatska d.o.o. odgovorno je za vođenje, održavanje te razvijanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog rada terminala uz osiguranje kvalitetne usluge prihvata i otpreme UPP-a svim korisnicima na nediskriminirajući, transparentan, siguran i pouzdan način, istovremeno pridajući pozornost učinkovitosti u svom radu te zaštiti prirode i okoliša.

Vizija

Društvo LNG Hrvatska d.o.o. želi biti cijenjen i vodeći pružatelj usluga na tržištu energetskih subjekata plinskog gospodarstva u Republici Hrvatskoj te ujedno učvrstiti položaj važnog strateškog energetskog partnera u okruženju i EU, a koji navedeno postiže na transparentan i društveno odgovoran način, zadovoljavajući potrebe korisnika i interese vlasnika.