LNG Hrvatska

Po provedenom Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, ukoliko i dalje postoji slobodnog kapaciteta, zainteresirani korisnici mogu ugovoriti kratkoročni kapacitet uplinjavanja unutar pojedine plinske godine.

Zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPPa dostupan je na poveznici obrasci i zahtjevi.