LNG Hrvatska
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb, vodi, objavljuje i ažurira registar ugovora i okvirnih sporazuma. Registar i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik (stari EOJN) ili https://eojn.hr/