LNG Hrvatska

PROCEDURA PROVJERE KAMIONA ZA PRIJEVOZ UPP-A

U skladu s Tehničkim karakteristikama terminala za UPP za ponovni pretovar UPP-a u kamion za prijevoz UPP-a, postupak provjere kamiona za prijevoz UPP-a, kojim se kamionu za prijevoz UPP-a odobrava ulazak na terminal za UPP na otoku Krku, naveden je u tekstu niže.

Postupak odobrenja kamiona za prijevoz UPP-a odnosi se na provjeru tehničke kompatibilnosti kamiona za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP, a sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Postupak odobrenja kamiona za prijevoz UPP-a započinje nakon što korisnik terminala (ili kontakt osoba) dostavi ispunjeni obrazac Zahtjeva za odobrenje operatoru terminala kojim se nominira kamion za prijevoz UPP-a koji namjerava ući na terminal za UPP i obaviti ponovni pretovar UPP-a. Zajedno sa Zahtjevom za odobrenje, korisnik terminala/kontakt osoba treba dostaviti Dokumentaciju za provjeru kompatibilnosti kamiona za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP.
  1. Na temelju dostavljene dokumentacije iz točke 1., operator terminala provodi provjeru kompatibilnosti kamiona za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP. U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom ili objašnjenjem, operator terminala će isto zatražiti od korisnika terminala/kontakt osoba.
  1. Nakon uspješne razmjene potrebne dokumentacije za koju operator terminala utvrdi da je prihvatljiva, operator terminala izdaje Potvrdu o odobrenju kamiona kojom se potvrđuje da je kamion za prijevoz UPP-a uspješno prošao postupak odobrenja i da je odobren od strane operatora terminala.

Operator terminala može odbiti kamion za prijevoz UPP-a u postupku odobrenja ukoliko korisnik terminala ne dostavi gore navedenu dokumentaciju na vrijeme i u skladu sa zahtjevima terminala.

Grafički prikaz postupka odobrenja kamiona za prijevoz UPP-a prikazan je ispod:

PROCEDURA ODOBRAVANJA ULASKA VOZAČA I KAMIONA U LUČKO PODRUČJE

U skladu s Pravilnikom o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama te aktima Industrijske luke terminala za UPP:

  1. Najmanje 72 sata prije planiranog ulaska kamiona za prijevoz UPP-a u Lučko područje:
  2. Najmanje 24 sata prije planiranog ulaska u lučko područje, predstavnik Luke treba:
    • Izdati Odobrenje ulaska u lučko područje za svakog vozača i za svaki kamion za koji su pravodobno podneseni ispravno popunjeni, potpisani i ovjereni gore navedeni dokumenti.  

Grafički prikaz postupka odobrenja ulaska vozača i kamiona za prijevoz UPP-a u lučko područje Industrijske luke terminala za UPP prikazan je ispod: