LNG Hrvatska

Operator plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske je PLINACRO d.o.o. Više informacija o uvjetima pristupa i korištenju transportnog sustava nalazi se na mrežnim stranicama operatora plinskog transportnog sustava www.plinacro.hr.

transmission system in the republic of croatia