LNG Hrvatska

U skladu s člankom 80. Zakona o javnoj nabavi, LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja i s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  • HYDROEXPERT d.o.o., Vrhovec 63, Zagreb
  • INGRA-DET, GIU, Alexandera von Humboldta 4b, Zagreb
  • GF, ING-R-RA Industrieservices GmbH, SteinStraße 28, D-40210 Düsseldorf, Njemačka
  • Grain Industrieservices d.o.o., Andrije Hebranga 32, Zagreb