LNG Hrvatska

Maksimalna stopa uplinjavanja (m3/h) – maksimalna količina UPP-a koja se može upliniti unutar jednog sata.

Broj radnih dana u plinskoj godini – broj radnih dana terminala u plinskoj godini, koji ne uključuju dane održavanja.

Godišnja otprema u transportni sustav (m3) – maksimalna količina plina koja se može otpremiti u transportni sustav u plinskoj godini.

Maksimalni kapacitet – maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a s obzirom na tehničke karakteristike terminala za UPP.

Tehnički kapacitet – maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a s obzirom na tehničke karakteristike terminala za UPP, tehničke mogućnosti transportnog sustava i ostale faktor.

Komercijalni kapacitet – makismalni kapacitet uplinjavanja UPP-a dostupan za raspodjelu korisnicima.