LNG Hrvatska

PROCEDURA IZRADE GODIŠNJEG RASPOREDA

Korisnik dostavlja operatoru popunjen obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu, uzimajući u obzir tehničke uvjete terminala za UPP, a osobito sljedeće:

  • Vrijeme između dolaska dvaju brodova za prijevoz UPP-a, a koje ne može biti kraće od 36 sati
  • U slučaju kada točan datum dolaska brodova za prijevoz UPP-a nije poznat, dozvoljeno je naznačiti vremenski raspon od najviše četiri dana, a u planu mjesečnog rasporeda usluga vremenski raspon od najviše jednog dana
  • Projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinom plinskom danu, a koja ne smije biti viša od maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, niti niža od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP
  • Ograničenja kapaciteta transportnog sustava na izlazu iz terminala
  • Tehničke uvjete terminala za UPP

IZRADA RASPOREDA OD STRANE OPERATORA TERMINALA

Ukoliko ni na gore navedeni način nije moguće uskladiti rasporede – svakom se korisniku dodjeljuje prosječan kapacitet uplinjavanja (njegov godišnji kapacitet podijeljen s brojem plinskih dana).

Zahtjev za godišnjim rasporedom usluga