LNG Hrvatska

U skladu s člankom 15. Zakona o javnoj nabavi, pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb utvrđuje općim aktom.

Na temelju navedenog objavljuje se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.