LNG Hrvatska
Omišalj, 14. veljače 2024. godine – Uspješno je obavljena 300. operacija ponovnog pretovara UPP-a u kamione za prijevoz UPP-a. Tehničke karakteristike Terminala omogućuju direktan pretovar UPP-a sa FSRU broda te je spomenutih 300 operacija uspješno realizirano u period od 11.04.2022. do danas. Zbog velikog interesa korisnika Terminal će nastaviti pružati uslugu ponovnog pretovara UPP-a u kamione za prijevoz UPP-a.