LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Usluge terminala > Zakup kapaciteta > Kratkoročni zakup kapaciteta

Kratkoročni zakup kapaciteta

Po provedenom Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, ukoliko i dalje postoji slobodnog kapaciteta, zainteresirani korisnici mogu ugovoriti kratkoročni kapacitet uplinjavanja unutar pojedine plinske godine.