LNG Hrvatska
LNG carrier Kinisis
Omišalj, 7. siječnja 2022. godine – Na Terminal za UPP pristao je brod za prijevoz UPP-a ‘Kinisis’. Nakon provedenih sigurnosnih provjera i testiranja započeo je postupak prekrcaja UPP-a s tankera na FSRU brod ‘LNG Croatia’. Brod ‘Kinisis’ će napustiti područje Terminala i Luke posebne namjene 9. siječnja 2022. godine u jutarnjim satima.