LNG Hrvatska
Siófok, 19. – 20. listopada 2021. godine – Predstavnici društva LNG Hrvatska d.o.o. sudjelovali su na 51. međunarodnoj plinskoj konferenciji u Siófoku u Mađarskoj. Međunarodna plinska konferencija popularno je okupljalište sudionika industrije prirodnog plina u regiji. Cilj susreta je omogućiti sudionicima priliku da pokrenu profesionalne dijaloge i istraže trenutne uvjete na tržištu plina, najnovije trendove i inovacije kroz prezentacije ključnih igrača plinske industrije u regiji.