LNG Hrvatska
Rules of Operation of the Liquified Natural Gas LNG

Zagreb, 6. kolovoza 2021. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP, je po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (NN 18/18 i 23/20) ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 87/21) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama 4. kolovoza 2021. godine te su ista stupila na snagu 5. kolovoza 2021. godine.

Dokumentacija o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupna je na sljedećim poveznicama:

Rezultati savjetovanja (objedinjene primjedbe i obrazloženja)

Konzultacijski dokument nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

Tekst Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 87/21) možete pronaći OVDJE.