Novosti

Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

Dodjela bespovratnih sredstava EU za studije i radove

LNG Hrvatska d.o.o. podnijela je 08.11.2016. zahtjev na natječaj CEF-Energy-2016-2 za dodjelu bespovratnih sredstava putem kojeg je zatraženo sufinanciranje studija i radova za implementaciju plutajućeg LNG terminala. Koordinacijski odbor CEF-a 17.02.2017. dao je pozitivno mišljenje o daljnjem sufinanciranju projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku. Odobreno je sufinanciranje studija u iznosu od 747.000,00 € (50% od ukupnih troškova)  i radova u iznosu od 101.380.842,20 € (27,91% od ukupnih troškova), što čini ukupni iznos od 102.127.842,20 € odobrenih sredstava .


Poziv za nadmetanje

Poziv za nadmetanje

Naručitelj poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na podnošenje ponuda u postupku nabave usluge izrade projektne i dozvolbene dokumentacije za izgradnju PLUTAJUĆEG LNG terminala Krk i konzalting usluge za ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti. Dana 28.10.2016. Naručitelj objavljuje PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA. Novi rok za dostavu ponuda je 22.11.2016. g. do 10:00 sati. Ažurirani Poziv za nadmetanje možete preuzeti ovdje.  


Obavijest o provedbi javnih konzultacija

Obavijest o provedbi javnih konzultacija

LNG Hrvatska d.o.o. kao promotor projekta LNG terminala na otoku Krku temeljem uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, čl. 9, točka 4, poziva sve zainteresirane dionike na javne konzultacije vezano za razvoj projekta LNG terminala Krk. Javne konzultacije održati će se 2.9.2016. sa početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Omišalj, Prikešte 13, 51513 Omišalj. Više informacija može se pronaći ovdje.


Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Zaključak Vlade RH o ubrzanju procesa izgradnje LNG terminala

Vlada Republike Hrvatske je na 27. sjednici održanoj 8. lipnja 2016. donijela zaključak o ubrzavanju aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje LNG terminala na otoku Krku, a kao nositelj realizacije cijelog projekta određena je tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. LNG Hrvatska d.o.o.  je i do sada obavljala pripremne aktivnosti te je ujedno i promotor projekta pri Europskoj Uniji. Ubrzavanje procesa pripreme podrazumijeva ubrzanje ishođenja dozvola i ostalih potrebnih administrativnih akata od strane državnih institucija i tijela, a isto je i određeno Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike...


Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

Završena terenska i laboratorijska ispitivanja i studije te priprema izvješća

LNG Hrvatska d.o.o. provela je istražne radove prema zahtjevima norme HRN EN 1473:2008 i posebnim uvjetima od javnopravnih tijela na prostoru LNG terminala Krk i istražne radove za vanjske instalacije LNG terminala Krk. Ovi istražni radovi predstavljaju ključan korak u daljnjem razvoju projekta od zajedničkog interesa, te pružaju podatke potrebne za projektiranje temelja za planiranu infrastrukturu LNG terminala. Završetkom studija stečeni su potrebni preduvjeti za završetak projektne dokumentacije tj. Glavnog projekta, a lokacija je povoljna za izgradnju LNG terminala. Aktivnost...


Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a

Konferencija o upotrebi LNG-a kao goriva za brodove u organizaciji GAINN projekata Fundación Valenciaport održala je 16. ožujka 2016. konferenciju "LNG kao brodsko gorivo: Trenutak istine", u prostorijama Lučke uprave u Valenciji, kao dio GAINN projekata gdje sudjeluje i LNG Hrvatska i koji su sufinancirani od strane Connecting Europe Facility (CEF) programa Europske komisije. Više informacija možete pronaći na linku.


Završen poziv za ulagače

Završen poziv za ulagače

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. zaključila je javni poziv za ulaganje u tvrtku LNG Hrvatska d.o.o. Industrijski ulagači svoju ponudu mogli su dostaviti zaključno s 30.11.2015., a financijski ulagači do 31.12.2015. do 12.00 sati. Slijedom navedenog, tvrtka je zaprimila ukupno 7 ponuda ulagača, od toga 4 ponude industrijskih ulagača i 3 ponude financijskih ulagača. Može se istaknuti kako se radi o svjetski priznatim imenima u području plinskog i financijskog biznisa. Nakon isteka roka za dostavu ponuda slijedi postupak evaluacije i ocjene ponuda od strane pravnih i financijskih savjetnika i stručnih eksperata. Cijeli...


Projekt od zajedničkog interesa

Projekt od zajedničkog interesa

Europska komisija je 18. studenog 2015. godine usvojila popis od 195 ključnih energetskih infrastrukturnih projekata, a koji također uključuje LNG terminal na otoku Krku. Ovi projekti će pomoći u ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva Europe i čine temelje energetske strategije EU. Novi popis projekata je ažurirani popis PCI projekata koji su bili usvojeni u listopadu 2013. Projekti - poznati kao projekti od zajedničkog interesa (PCI) - će omogućiti postupno jačanje Energetske zajednice integrirajući tržišta energije u Europi, diverzifikacijom izvora energije i prometnih pravaca. Jedan od...


Lokacijska dozvola

Lokacijska dozvola

Tvrtka LNG Hrvatska d.o.o. je sa danom 10.9.2015. dobila pravomoćnu lokacijsku dozvolu za zahvat „Prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku“ na području općine Omišalj, u Primorsko-goranskoj županiji. Lokacijska dozvola je upravni akt izdan na temelju Zakona o prostornom uređenju u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima na temelju kojih se provodi svaki zahvat u prostoru. Lokacijska dozvola predstavlja ključan dokument u izradi projekta te služi kao temelj za izradu glavnog projekta.


Open Season

Open Season

Obavještavamo sve tvrtke da je istekao rok za dostavu ponuda za zakup kapaciteta u neobvezujućoj fazi Open Season postupka, koji provodi LNG Hrvatska d.o.o., a koji je trajao od 08.12.2014. do 31.05.2015. Ukupno 12 (dvanaest) tvrtki je predalo ponude. Tvrtke koje su predale ponude za zakup kapaciteta u neobvezujućoj fazi Open Season postupka biti će obaviještene o slijedećim koracima. Ovim putem zahvaljujemo svim tvrtkama koje su sudjelovale u neobvezujućoj fazi Open Season postupka.  31.7.2015. - LNG Hrvatska d.o.o. objavljuje početak obvezujuće faze Open Season postupka. Prvi korak...


Strateški investicijski projekt

Strateški investicijski projekt

Projekt pod nazivom LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) na sjednici Vlade Republike Hrvatske od 16.7.2015. proglašen je strateškim investicijskim projektom od važnosti za Republiku Hrvatsku. Zakonom o strateškim investicijskim projektima omogućuje se da svi službeni postupci postaju žurni i imaju najviši prioritet, te je pojednostavljena i ubrzana procedura ishođenja dokumentacije i dozvola za potrebe realizacije projekta.


Odobrena bespovratna EU sredstva

Odobrena bespovratna EU sredstva

LNG Hrvatska d.o.o. podnijela je zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava na natječaj CEF Transport 2014 (GAINN4MOS). Ovaj dio GAINN4MOS odnosi se na izradu studije budućeg LNG pilot bunkering postrojenja u Rijeci koja mora biti u skladu s Direktivom 2014/94/EU o rasporedu infrastrukture alternativnih goriva, a koji se financira iz kohezijskog fonda. Sredstva dodijeljena tvrtki LNG Hrvatska d.o.o. iznose 1,307,725.00 €, što predstavlja 85% ukupnih troškova. Više informacija o projektu GAINN4MOS može se naći pod linkom. Koordinacijski odbor CEF-a dao je 14. srpnja 2015. pozitivno...


Europska Strategija Energetske Sigurnosti

Europska Strategija Energetske Sigurnosti

Projekt LNG terminal u Republici Hrvatskoj uvršten je na listu Europske Strategije Energetske Sigurnosti. Ova strategija predstavlja čvrstu strategiju koja promiče otpornost na kratkoročne poremećaje opskrbe energije te dugoročno smanjuje ovisnost o drugim energentima, postojećim dobavljačima energenata i postojećim energetskim pravcima. Projekt je uvršten na listu Europske Strategije Energetske Sigurnosti kao jedan od ključnih projekata s posebnim naglaskom na doprinos u područjima sigurnosti opskrbe te diversifikacije opskrbnih pravaca u regiji.    


Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš

Studija utjecaja na okoliš je stručna podloga izrađena za potrebe postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i sadrži sve potrebne podatke, dokumentaciju, analize, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, te prijedlog mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša. Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš zahvata – Uvozni terminal na otoku Krku održala se u vremenu od 16. siječnja 2014. do 14. veljače 2014. U tom vremenskom periodu javnosti je omogućen uvid u studiju te sudjelovanje kroz prijedloge, komentare i primjedbe. LNG terminal na...