LNG Hrvatska

Omišalj, 12. srpnja 2023. godine – Uspješno je obavljena 200. operacija ponovnog pretovara UPP-a u kamione za prijevoz UPP-a. Tehničke karakteristike Terminala omogućuju direktan pretovar UPP-a sa FSRU broda te je spomenutih 200 operacija uspješno realizirano u periodu od 11.04.2022. do danas. Zbog velikog interesa korisnika Terminal će nastaviti pružati uslugu ponovnog pretovara UPP-a u kamione za prijevoz UPP-a.