LNG Hrvatska

Zagreb, 16.11.2021.Obavijest o pokretanju postupka nabave za „Usluge osiguranja imovine i odgovornosti“, evidencijski broj nabave N-09/2021

Za preuzimanje dokumentacije o nabavi putem e-maila potencijalni ponuditelji moraju na službenu adresu elektroničke pošte Naručitelja: info@lng.hr, uz naznaku evidencijskog broja nabave, dostaviti potvrdu uplate za ozbiljnost namjere u iznosu od 1.800,00 HRK + PDV te sljedeće podatke: naziv i sjedište Ponuditelja, OIB, kontakt osobu Ponuditelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Naručitelja:
LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
IBAN: HR 87 23400091110441180 kod Privredne banke Zagreb d.d.
OPIS PLAĆANJA: Zahtjev za preuzimanje dokumentacije o nabavi
POZIV NA BROJ: Evidencijski broj nabave i datum

Račun za uplatu za ozbiljnost namjere u iznosu od 1.800,00 HRK + PDV Naručitelj će dostaviti na adresu Ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda je 07.12.2021. do 10:00 sati.