LNG Hrvatska

Zagreb, 15. studenog 2022. godine – Obavijest o pokretanju postupka nabave za predmet „Pružanje usluga sigurnosne zaštite osoba i imovine te nadzora područja Luke posebne namjene – Industrijske luke Terminal za UPP, Omišalj-Njivice“, evidencijski broj nabave N-19/2022

Za preuzimanje dokumentacije o nabavi putem e-maila potencijalni ponuditelji moraju na službenu adresu elektroničke pošte Naručitelja: [email protected], uz naznaku evidencijskog broja nabave, dostaviti potvrdu uplate za ozbiljnost namjere u iznosu od 2.000,00 HRK + PDV te sljedeće podatke: naziv i sjedište Ponuditelja, OIB, kontakt osobu Ponuditelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Naručitelja:
LNG Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 1B, 10000 Zagreb
IBAN: HR 87 23400091110441180 kod Privredne banke Zagreb d.d.
OPIS PLAĆANJA: Zahtjev za preuzimanje dokumentacije o nabavi
POZIV NA BROJ: Evidencijski broj nabave i datum

Račun za uplatu za ozbiljnost namjere u iznosu od 2.000,00 HRK + PDV Naručitelj će dostaviti na adresu Ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2022. do 10:00 sati.

Zagreb, 9. studenog 2022. godine – Obavijest o pokretanju postupka nabave za predmet „Usluge osiguranja FSRU broda LNG Croatia“, evidencijski broj nabave N-17/2022

Za preuzimanje dokumentacije o nabavi putem e-maila potencijalni ponuditelji moraju na službenu adresu elektroničke pošte Naručitelja: [email protected], uz naznaku evidencijskog broja nabave, dostaviti potvrdu uplate za ozbiljnost namjere u iznosu od 1.000,00 HRK + PDV te sljedeće podatke: naziv i sjedište Ponuditelja, OIB, kontakt osobu Ponuditelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Naručitelja:
LNG Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 1B, 10000 Zagreb
IBAN: HR 87 23400091110441180 kod Privredne banke Zagreb d.d.
OPIS PLAĆANJA: Zahtjev za preuzimanje dokumentacije o nabavi
POZIV NA BROJ: Evidencijski broj nabave i datum

Račun za uplatu za ozbiljnost namjere u iznosu od 1.000,00 HRK + PDV Naručitelj će dostaviti na adresu Ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda je 9. prosinca 2022. do 10:00 sati.