LNG Hrvatska

Zagreb, 2. svibnja 2022. godine – Obavijest o pokretanju postupka nabave za predmet „Usluga najma vozila“, evidencijski broj nabave N-07/2022

Za preuzimanje dokumentacije o nabavi putem e-maila potencijalni ponuditelji moraju na službenu adresu elektroničke pošte Naručitelja: [email protected], uz naznaku evidencijskog broja nabave, dostaviti potvrdu uplate za ozbiljnost namjere u iznosu od 500,00 HRK + PDV te sljedeće podatke: naziv i sjedište Ponuditelja, OIB, kontakt osobu Ponuditelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Naručitelja:
LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
IBAN: HR 87 23400091110441180 kod Privredne banke Zagreb d.d.
OPIS PLAĆANJA: Zahtjev za preuzimanje dokumentacije o nabavi
POZIV NA BROJ: Evidencijski broj nabave i datum

Račun za uplatu za ozbiljnost namjere u iznosu od 500,00 HRK + PDV Naručitelj će dostaviti na adresu Ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda je 23. svibnja 2022. do 12:00 sati.

Zagreb, 6. svibnja 2022. godine – Obavijest o pokretanju postupka nabave za predmet „Usluge akreditirane inspekcije i vrednovanja izvedbe analitičkog sustava za utvrđivanje kvalitete plina i sustava za uzorkovanje UPP-a“, evidencijski broj nabave N-08/2022

Za preuzimanje dokumentacije o nabavi putem e-maila potencijalni ponuditelji moraju na službenu adresu elektroničke pošte Naručitelja: [email protected], uz naznaku evidencijskog broja nabave, dostaviti potvrdu uplate za ozbiljnost namjere u iznosu od 370,00 HRK + PDV te sljedeće podatke: naziv i sjedište Ponuditelja, OIB, kontakt osobu Ponuditelja, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun Naručitelja:
LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
IBAN: HR 87 23400091110441180 kod Privredne banke Zagreb d.d.
OPIS PLAĆANJA: Zahtjev za preuzimanje dokumentacije o nabavi
POZIV NA BROJ: Evidencijski broj nabave i datum

Račun za uplatu za ozbiljnost namjere u iznosu od 370,00 HRK + PDV Naručitelj će dostaviti na adresu Ponuditelja.

Rok za dostavu ponuda je 26. svibnja 2022. do 10:00 sati.