LNG Hrvatska

Zagreb, 11. travnja 2022. godine – Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost o povećanju tehničkog kapaciteta Terminala za UPP. Novi tehnički kapacitet, odnosno maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a iznosi 338.000 m3/sat.

Sukladno navedenome, operator terminala za UPP će ponuditi novi slobodni kapacitet uplinjavanja UPP-a sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 87/21) u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a za plinsku godinu 2022./2023. i naredne plinske godine te kratkoročni kapacitet uplinjavanja u postupku kratkoročnog ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a od 1. svibnja 2022. do kraja tekuće plinske godine.

U skladu s Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 87/21) novi ili postojeći korisnici terminala za UPP (opskrbljivač plinom ili trgovac plinom) trebaju predati zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a najkasnije do 31. svibnja plinske godine koja neposredno prethodi prvoj plinskoj godini koja je obuhvaćena zahtjevom za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Također, podnositelj zahtjeva za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dužan je  zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije 60 dana prije planiranog korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a.