LNG Hrvatska

Dugoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u Godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

Kratkoročni slobodni kapacitet koji je moguće zakupiti u postupku Ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji se objavljuje nakon provedenog Godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a:

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).

Za zakup slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a obratite se Službi za komercijalno regulatorne poslove putem e-mail adrese operator@lng.hr.

Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPPa