LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Zaštita okoliša > Sigurnost

Sigurnost

Plutajući terminali, s pozicije sigurnosti i broja neželjenih sigurnosnih incidenata, od prvog dana rada prvog plutajućeg terminala pa do sada kada broje preko 20 aktivnih FSRU brodova, nisu imali niti jedan incident. FSRU brodovi za potrebe plutajućeg terminala za UPP koriste se u Sjedinjenim Američkim Državama, Litvi, Italiji, Velikoj Britaniji, Malti, Turskoj, Argentini, Brazilu, Izraelu, Kini i drugim državama.

Jednako tako niti jedna nesreća nije zabilježena na LNG tankerima koji prevoze UPP teret s flotom od preko 500 LNG tankera od samih početaka transporta UPP-a i u skoro 60 godina od prvog transporta UPP-a pa do danas. 

Svaki FSRU brod treba zadovoljavati sve uvjete koje mora zadovoljiti bilo koji brod u međunarodnoj plovidbi, odnosno one uvjete koji su utvrđeni SOLAS konvencijom te drugim međunarodnim konvencijama prihvaćenim u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO). 

FSRU brod treba zadovoljavati i sve uvjete sigurnosti koji su propisani propisima registara brodova i država pod čijom zastavom plovi. FSRU brod koji će biti smješten na lokaciji terminala za UPP na otoku Krku biti će pod hrvatskom zastavom. 

Mjere sigurnosti nalažu konstrukciju FSRU brodova prema strogo utvrđenim međunarodnim normama, izgradnju u licenciranim brodogradilištima s protokolima izgradnje propisanima međunarodnim standardima, tehnička rješenja konstrukcije s dvostrukom oplatom i brodskih spremnika od materijala otpornih na vrlo niske temperature, korištenje nepropusnih cjevovoda i kontrole atmosfere u prostorima blizu tereta, instalacije primarne i sekundarne izolacije skladišnog prostora, definiranje opasnih područja u kojima se instalira specijalna električna oprema te udaljavanje svih zapaljivih izvora iz područja gdje bi uplinjeni UPP ili njegov otparak i zrak mogli doći u dodir. FSRU brodovi opremljeni su i sofisticiranom tehnologijom za detekciju istjecanja, naprednom radarskom opremom te sustavom za precizno pozicioniranje prilikom pristana i sidrenja.

Uvjete plovidbe FSRU broda te LNG tankera do terminala za UPP, smještaj FSRU broda na lokaciji terminala za UPP, sigurnosne uvjete koji proizlaze iz meteorološko-maritimnih uvjeta lokacije, kao i plovnog puta kojima LNG tankeri prilaze prema terminalu za UPP obradila je maritimna studija odobrena od strane Lučke kapetanije. 

Također, uvjete plovidbe i dolaska FSRU broda na lokaciju terminala za UPP propisuje i Okružnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o sigurnosti, zaštiti i zaštiti okoliša za FSRU brodove koji plove pod zastavom Republike Hrvatske i FSRU brodove koji ne plove pod zastavom Republike Hrvatske dok operiraju u vodama koje su u nadležnosti Republike Hrvatske, koja je između ostaloga propisala i pregled FSRU broda od strane Hrvatskog registra brodova kad FSRU brod stigne na lokaciju terminala za UPP. Tijekom pregleda izvršit će se provjera usklađenosti FSRU broda s uvjetima propisanima u okružnici. Usklađenost FSRU broda s okružnicom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provjeravat će se svake godine.