LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Napredak radova

Napredak radova


Gradilište UPP terminala otvoreno je u travnju 2019. godine. Dinamika kopnenih radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i plinovodom odvija se prema planiranim rokovima te će isti biti gotovi u listopadu 2020. godine, a kada je planirano da FSRU brod stigne na lokaciju terminala. Po isporuci FSRU broda slijede probni radovi i ishođenje uporabne dozvole,  a sve kako bi terminal započeo s radom 1. siječnja 2021. godine.