LNG Hrvatska

U skladu sa Zakonom o gradnji i obvezama investitora koje proizlaze iz istog, LNG Hrvatska d.o.o. je projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja ugovorno povjerila osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

Natječaj za nabavu usluga stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim visokotlačnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku otvoren je 8. veljače 2019. godine s rokom predaje ponuda do 11. ožujka 2019. godine u 14 sati. Po zatvaranju natječaja pristigla je jedna ponuda od strane zajednice ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i EKONERG d.o.o.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je pristigla ponuda u vrijednosti od 9.788.075,00 HRK u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. U povjerenstvu za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja bili su imenovani predstavnici LNG Hrvatska d.o.o. i predstavnici iz odvjetničkog društva Hanžeković i partneri koji su bili angažirani na savjetodavnim uslugama vezanim uz pripremu natječaja.

Nastavno na navedeno, LNG Hrvatska d.o.o. ugovorila je 25. ožujka 2019. godine sa zajednicom ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i EKONERG d.o.o. usluge FIDIC inženjera i stručnog nadzora projektiranja i izvođenja radova izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i priključnim plinovodom za prihvatni terminal na otoku Krku.