LNG Hrvatska

Zagreb, 20. lipnja 2023. godine – LNG Hrvatska d.o.o., kao operator terminala za UPP obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave o Prijedlogu Pravila o izmjenama i dopuna pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin. Ovim putem pozivamo energetske subjekte i svu zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe putem obrasca za primjedbe najkasnije do 4. srpnja 2023. godine. Javna rasprava otvorena je od 20. lipnja do 4. srpnja 2023. godine.

https://lng.hr/usluge/savjetovanja-i-obavijesti/javna-savjetovanja-u-tijeku/