LNG Hrvatska
Zagreb, 01. lipnja 2023. godine – S današnjim danom prestao je mandat direktora društva Hrvoja Krhena, koji je s dužnosti razriješen na vlastiti zahtjev zbog odlaska na novo radno mjesto. Skupština društva imenovala je Ivana Fugaša direktorom društva LNG Hrvatska d.o.o. Diplomirani inženjer naftnog rudarstva Ivan Fugaš je od svibnja 2020. godine, kao direktor Sektora za tehničko-operativne poslove LNG Hrvatska bio odgovorna osoba za upravljanje, održavanje i razvoj Terminala za UPP. Prije društva LNG Hrvatska d.o.o., obavljao je niz odgovornih i rukovodećih poslova u PLINACRO-u, od voditelja razvojnih i investicijskih projekata do direktora Sektora transporta plina.