LNG Hrvatska
LNG-najavljeno-održavanje

Omišalj, 1. listopada 2021. godine – Počevši od 1. listopada 2021. godine i u trajanju od 14 dana, neće biti moguće koristiti pristan ni usluge ponovnog uplinjavanja uslijed izvođenja radova redovnog godišnjeg održavanja. Prema planu, Terminal bi trebao završiti s radovima i započeti s redovnim radom dana 15. listopada 2021. godine u 6:00 sati.