LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > ZATVOREN JE POSTUPAK NABAVE „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU)“

ZATVOREN JE POSTUPAK NABAVE „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU)“


Zagreb, 9. studeni 2018. godine - LNG Hrvatska d.o.o. zaprimila je tri ponude u postupku nabave „Plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU) te pružanje usluga upravljanja i održavanja FSRU-a“. Do isteka roka za podnošenje ponuda, 5. listopada 2018. godine u 14 sati, zaprimljene su ponude od sljedećih ponuditelja: Golar Power Limited, Mitsui O.S.K. Lines i Maran Gas Maritime Inc.

Nakon pregleda i ocjene ponuda, povjerenstvo za otvaranje, pregled, ocjenu ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuditelja ocijenilo je da je ponuda društva Golar Power Limited u potpunosti u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje te je prema kriteriju odabira ekonomski najpovoljnije ponude najbolje rangirana ponuda s najvećim ostvarenim brojem bodova.
 
U skladu s gore navedenim, društvo LNG Hrvatska d.o.o. donijelo je Odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude.

Golar Power Limited ponudio je novu konverziju postojećeg LNG tankera u FSRU brod u vrijednosti od 159,6 milijuna EUR. Riječ je o LNG tankeru koji je proizveden 2005. godine i koji plovi pod imenom „Golar Viking“. U trenutku isporuke brod će na lokaciju LNG terminala biti dopremljen iz brodogradilišta kao nova konverzija FSRU broda u skladu s najvišim tehničkim standardima i standardima zaštite okoliša i prirode.

Ovisno o rezultatima postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak) koji se zatvara 20. prosinca 2018. godine te donošenju pozitivne investicijske odluke, predviđeno vrijeme isporuke FSRU broda je u razdoblju od 30. rujna 2020. do 30. listopada 2020., a kako bi LNG terminal postao operativan 1. siječnja 2021. godine. 

Odabrani FSRU brod spremničkog je kapaciteta 140.000 m3, s nominalnom kapacitetom regasifikacije UPP-a od 300.000 m3 prirodnog plina/satno, što na godišnjem nivou daje kapacitet od 2,6 milijardi m3 plina, a koji je u skladu s tehničkim kapacitetom plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske.

Ponuđeno tehničko rješenje regasifikacije UPP-a (pretvorbe prirodnog plina iz tekućeg u plinovito stanje) radit će u otvorenom sustavu na način da prilikom zahvaćanja i ispuštanja morske vode neće koristiti elektroklorinaciju (izdvajanje klora iz mora) za potrebe sprječavanja obraštanja sustava kroz koji prolazi morska voda, već će raditi na principu mehaničkog čišćenja cjelokupnog sustava u sklopu redovnog godišnjeg održavanja FSRU broda.

Iako se sukladno tehničkim standardima prilikom rada takvih sustava koristi elektroklorinacija bez negativnih utjecaja na okoliš, LNG Hrvatska je s ciljem uvažavanja stava lokalne zajednice o neprihvaćanju upotrebe klora iz morske vode prilikom procesa regasifikacije UPP-a, dodatno bodovala rješenja koja omogućuju mehaničko čišćenje sustava od obraštaja koji nastaje u sustavu prilikom prolaska morske vode.

Po isteku roka za prigovor na donesenu odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, a koji završava 15. studenog 2018. godine, pristupit će se sklapanju ugovora o isporuci FSRU broda i ugovora o upravljanju i održavanju FSRU broda. Navedeni ugovori nisu obvezujući te isti stupaju na snagu ovisno o rezultatima postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta (Open Season postupak) koji se zatvara 20. prosinca 2018. godine i donošenju pozitivne investicijske odluke po završetku Open Season postupka.