LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > USVOJENA SU PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

USVOJENA SU PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN


Zagreb, 2. travnja 2020. godine - LNG Hrvatska d.o.o., operator terminala za UPP, je po završetku javnog savjetovanja na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin ista uskladila sa zaprimljenim komentarima te sukladno Zakonu o tržištu plina (Narodne novine, broj 18/18) ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije. Pravila o izmjenama i dopunama pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 39/20) su usvojena i objavljena u Narodnim novinama 1. travnja 2020. godine te ista stupaju na snagu 2. travnja 2020. godine.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: