LNG Hrvatska

Na terminalu za UPP je dostupna osnovna usluga prihvata i otpreme UPP-a koja se sastoji od nekolicine povezanih i međusobno zavisnih usluga, kao i nestandardne usluge, a kako je predviđeno Pravilima korištenja terminala za UPP (NN br. 60/18 i 39/20).
 
Tarifne stavke za standardnu uslugu određene su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina, dok su tarifne stavke za nestandardne usluge određene Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom