LNG Hrvatska

Mjesto za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom – distributivna UPP stanica u Luci Rijeka namijenjeno je za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom pomorskog, cestovnog i željezničkog prometa sjevernog Jadrana te otpremu prema daljnjim mjestima opskrbe ukapljenim prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Sukladno Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, br. 57/18), potprojekt projekta izgradnje terminala za UPP je mjesto za opskrbu UPP-om u luci Rijeka – Bazen Rijeka – područje Mlaka.

Za potrebe razvoja mjesta za opskrbu UPP-om (stanice za punjenje UPP-om kao gorivom plovila i teških motornih vozila te punjenje cisterni i kontejnera za daljnji transport kamionima i željeznicom), putem CEF/Transport programa za dodjelu sredstava, društvu LNG Hrvatska d.o.o. dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.307,725 EUR za razvojne studije te projektnu i dozvolbenu dokumentaciju (85% od ukupno planiranih troškova).

Nakon završetka razvojnog dijela projekta, uključivo s projektnom i dozvolbenom dokumentacijom, društvo LNG Hrvatska d.o.o aplicirat će na programe za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju Mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom – distributivne UPP stanice u Rijeci. 

Idejnim rješenjem predviđeno je da se mjesto za opskrbu UPP-om opskrbljuje UPP-om s terminala za UPP na otoku Krku opskrbnim brodovima te opskrbnim autocisternama. Pristajanje brodova obavljat će se na postojećem pristanu duljine 180 m, a istovar će se vršiti pomoću dvije istakačke ruke planiranog maksimalnog kapaciteta istakanja od 350 m3/h. Kod opskrbe cisternama koristit će se UPP cisterne maksimalnog kapaciteta 43 m3. Za potrebe privremenog skladištenja UPP-a prije daljnje distribucije predviđeni su tlačni spremnici za UPP, dok će se volumen i dimenzije spremnika odrediti projektnom dokumentacijom. 

Planirano mjesto za opskrbu UPP-om omogućit će punjenje spremnika brodova i cestovnih vozila pogonjenih UPP-om te utovar UPP-a u autocisterne za daljnji prijevoz UPP-a do udaljenijih tržišta odnosno u ISO kontejnere koji se mogu dalje transportirati cestovnim, željezničkim i pomorskim putem.