LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Novosti i priopćenja > POPUNJEN JE SAV SLOBODNI KAPACITET TERMINALA

POPUNJEN JE SAV SLOBODNI KAPACITET TERMINALA

Zagreb, 15. lipnja 2020. godine - Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je za naredne 3 plinske godine zakupljen sav slobodni kapacitet terminala i da nema više slobodnog kapaciteta. 

Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu. Do isteka zaprimljena je ponuda od kompanije POWERGLOBE QATAR LLC kojom je zakupljen preostali dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a kako slijedi:

 • za plinsku godinu 2020./2021. koja traje od 1.1.2021. do 30.9.2021. godine zakupili su 0,468 milijardi kubika odnosno 4.492.800.000  kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2021./2022. koja traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. godine zakupili su 0,468 milijardi kubika odnosno 4.492.800.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2022./2023. koja traje od 1.10.2022. do 30.9.2023. godine zakupili su 0,468 milijardi kubika odnosno 4.492.800.000 kWh NCV.
 • za plinsku godinu 2023./2024. koja traje od 1.10.2023. do 30.9.2024. godine zakupili su 0,468 milijardi kubika odnosno 4.492.800.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2024./2025. koja traje od 1.10.2024. do 30.9.2025. godine zakupili su 0,468 milijardi kubika odnosno 4.492.800.000 kWh NCV.
 • za plinsku godinu 2025./2026. koja traje od 1.10.2025. do 30.9.2026. godine zakupili su 0,624 milijardi kubika odnosno 5.990.400.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2026./2027. koja traje od 1.10.2026. do 30.9.2027. godine zakupili su 0,624 milijardi kubika odnosno 5.990.400.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2027./2028. koja traje od 1.10.2027. do 30.9.2028. godine zakupili su 0,624 milijardi kubika odnosno 5.990.400.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2028./2029. koja traje od 1.10.2028. do 30.9.2029. godine zakupili su 0,624 milijardi kubika odnosno 5.990.400.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2029./2030. koja traje od 1.10.2029. do 30.9.2030. godine zakupili su 0,624 milijardi kubika odnosno 5.990.400.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2030./2031. koja traje od 1.10.2030. do 30.9.2031. godine zakupili su 0,936 milijardi kubika odnosno 8.985.600.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2031./2032. koja traje od 1.10.2031. do 30.9.2032. godine zakupili su 0,936 milijardi kubika odnosno 8.985.600.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2032./2033. koja traje od 1.10.2032. do 30.9.2033. godine zakupili su 0,936 milijardi kubika odnosno 8.985.600.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2033./2034. koja traje od 1.10.2033. do 30.9.2034. godine zakupili su 0,936 milijardi kubika odnosno 8.985.600.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2034./2035. koja traje od 1.10.2034. do 30.9.2035. godine zakupili su 0,936 milijardi kubika odnosno 8.985.600.000 kWh NCV.


Uzimajući u obzir ostvareni zakup kapaciteta s današnjim danom, popunjenost terminala u narednih 10 plinskih godina je sljedeća:

 • za plinsku godinu 2020./2021. koja traje od 1.1.2021. do 30.9.2021. godine zakupljeno je ukupno 1,878 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2021./2022. koja traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. godine zakupljeno je ukupno 2,541 milijardi kubika, 
 • za plinsku godinu 2022./2023. koja traje od 1.10.2022. do 30.9.2023. godine zakupljeno je ukupno 2,540 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2023./2024. koja traje od 1.10.2023. do 30.9.2024. godine zakupljeno je ukupno 2,003 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2024./2025. koja traje od 1.10.2024. do 30.9.2025. godine zakupljeno je ukupno 2,001 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2025./2026. koja traje od 1.10.2025. do 30.9.2026. godine zakupljeno je ukupno 2,157 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2026./2027. koja traje od 1.10.2026. do 30.9.2027. godine zakupljeno je ukupno 2,157 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2027./2028. koja traje od 1.10.2027. do 30.9.2028. godine zakupljeno je ukupno 1,143 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2028./2029. koja traje od 1.10.2028. do 30.9.2029. godine zakupljeno je ukupno 1,143 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2029./2030. koja traje od 1.10.2029. do 30.9.2030. godine zakupljeno je ukupno 1,143 milijardi kubika.