LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > OTPAD NA GRADILIŠTU LNG TERMINALA ZBRINJAVA SE SUKLADNO PROPISIMA

OTPAD NA GRADILIŠTU LNG TERMINALA ZBRINJAVA SE SUKLADNO PROPISIMA


Zagreb, 9. prosinca 2019. godine – Nakon što je 2. prosinca 2019. godine načelnica Općine Omišalj zajedno sa Županom Primorsko-goranske županije plasirala u javnost snimku na kojoj je vidljivo ispiranje cijevi autopumpe, a za koju se tvrdi da je nastala na gradilištu LNG terminala očitujemo se kako slijedi.

Dana, 3. prosinca 2019. godine na gradilište LNG terminala stigla je građevinska inspekcija i inspekcija zaštite okoliša u izvanredni nadzor. Inspekcijskim nadzorom građevinske inspekcije nisu utvrđene nikakve povrede, dok se inspekcijskim nadzorom inspekcije zaštite okoliša utvrdilo da je snimka nastala u blizini čestice 14013, a koju Izvođač radova koristi temeljem ugovora o zakupu s tvrtkom Adria Polymers d.o.o. te da se iz snimke ne može utvrditi vrijeme počinjenja događaja, kao niti tko je isto počinio. Nadzorom se također utvrdilo da postoji zasebna lokacija na tom dijelu, a na kojoj Izvođač radova odlaže ostatni beton koji se nakon stvrdnjavanja koristi kao nasipni materijal, a sve sukladno izvedbenom projektu. Također, utvrđeno je da se sav opasni i neopasni otpad zbrinjava sukladno propisima.

Po provedenom inspekcijskom nadzoru 3. prosinca 2019. godine, a s ciljem utvrđivanja počinitelja, izvanredni inspekcijski nadzor je ponovljen dana 9. prosinca 2019. godine. Prilikom ponovljenog inspekcijskog nadzora, inspekcija zaštite okoliša je utvrdila da je za navedeni događaj koji je prikazan na snimci odgovoran GP Krk d.d. s obzirom da je GP Krk d.d. kao izvođač radova betoniranja na gradilištu odgovoran za postupanje s građevnim otpadom neovisno o tome što se iz snimke ne može utvrditi kada je ista nastala niti čije je vlasništvo vozilo na snimci.

Iz snimke je nemoguće utvrditi vrijeme nastanka događaja te je također nemoguće utvrditi počinitelja s obzirom da je snimka izrežirana na način da se ne vidi vozilo niti osoba koja upravlja vozilom, već isključivo cijev autopumpe koja prvih 40-ak sekundi snimke miruje te onda počinje ispuštati nešto u more, a nakon čega se zumira pogled na Omišalj.

Kao što je vidljivo iz prikazane karte, utvrđeno je da je navedeni događaj nastao na mjestu koje je označeno crvenim slovom X na karti, a koje se nalazi unutar bivše Dina Petrokemije nasuprot čestica budućeg LNG terminala odnosno lokacije izgradnje pristana LNG terminala. Lokaciji na kojoj se dogodio izrežirani incident, osim djelatnika Izvođača radova, pristup imaju i drugi potencijalni počinitelji s obzirom da je riječ o mjestu unutar bivše Dina Petrokemije te je nemoguće utvrditi tko je za isto odgovoran.

Karta s prikazom mjesta događaja


Ono što ovim putem želimo istaknuti jest da se takva postupanja (ispiranje autopumpe u more) ne odvijaju prilikom izvođenja radova na gradilištu LNG terminala te da kada je riječ o ostatnom betonu isti se odlaže na za to predviđena mjesta sukladno propisanim procedurama na gradilištu, a koji se po stvrdnjavanju koristi kao nasipni materijal za potrebe izgradnje budućeg platoa terminala.

Najoštrije osuđujemo navedeni događaj te smatramo da je navedena radnja inscenirana s ciljem daljnjeg opstruiranja projekta od strane pojedinih interesnih skupina, a u nedostatku konkretnih argumenata.