LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > OBAVIJEST O POPUNJENOM KAPACITETU TERMINALA

OBAVIJEST O POPUNJENOM KAPACITETU TERMINALA


Zagreb, 5. lipnja 2020. godine - Sukladno Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), svake godine do 15. lipnja zainteresirani korisnici terminala mogu dugoročno zakupiti slobodne kapacitete uplinjavanja UPP-a na terminalu. Ovim putem obavještavamo zainteresirane korisnike terminala da je MFGK Croatia d.o.o. zakupio dio slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a kako slijedi:

 • za plinsku godinu 2020./2021. koja traje od 1.1.2021. do 30.9.2021. godine zakupili su 0,666 milijardi kubika odnosno 6.397.100.000 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2021./2022. koja traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. godine zakupili su 1,014 milijardi kubika odnosno 9.730.802.271 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2022./2023. koja traje od 1.10.2022. do 30.9.2023. godine zakupili su 1,014 milijardi kubika odnosno 9.730.802.271 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2023./2024. koja traje od 1.10.2023. do 30.9.2024. godine zakupili su 1,016 milijardi kubika odnosno 9.757.462.003 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2024./2025. koja traje od 1.10.2024. do 30.9.2025. godine zakupili su 1,014 milijardi kubika odnosno 9.730.802.271 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2025./2026. koja traje od 1.10.2025. do 30.9.2026. godine zakupili su 1,014 milijardi kubika odnosno 9.730.802.271 kWh NCV,
 • za plinsku godinu 2026./2027. koja traje od 1.10.2026. do 30.9.2027. godine zakupili su 1,014 milijardi kubika odnosno 9.730.802.271 kWh NCV.

 

Uzimajući u obzir ostvareni zakup kapaciteta s današnjim danom, popunjenost terminala u narednim plinskim godinama je sljedeća:

 • za plinsku godinu 2020./2021. koja traje od 1.1.2021. do 30.9.2021. godine zakupljeno je ukupno 1,409 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2021./2022. koja traje od 1.10.2021. do 30.9.2022. godine zakupljeno je ukupno 2,072 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2022./2023. koja traje od 1.10.2022. do 30.9.2023. godine zakupljeno je ukupno 2,072 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2023./2024. koja traje od 1.10.2023. do 30.9.2024. godine zakupljeno je ukupno 1,534 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2024./2025. koja traje od 1.10.2024. do 30.9.2025. godine zakupljeno je ukupno 1,532 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2025./2026. koja traje od 1.10.2025. do 30.9.2026. godine zakupljeno je ukupno 1,532 milijardi kubika,
 • za plinsku godinu 2026./2027. koja traje od 1.10.2026. do 30.9.2027. godine zakupljeno je ukupno 1,532 milijardi kubika.

U skladu s Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 60/18 i 39/20), preostali slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a može se zakupiti u godišnjem postupku dugoročnog ugovaranja svake godine najkasnije do 15. lipnja, dok se kratkoročni kapacitet može ugovarati tijekom cijele godine. Ovim putem ujedno pozivamo sve zainteresirane korisnike koji planiraju podnijeti zahtjeve za dugoročni zakup preostalog slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a da iste podnesu do 15. lipnja ove godine.