LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
Naslovnica > Novosti i priopćenja > OBAVIJEST O DONOŠENJU KONAČNE INVESTICIJSKE ODLUKE

OBAVIJEST O DONOŠENJU KONAČNE INVESTICIJSKE ODLUKE


Zagreb, 1. veljače 2019. godine – Konačna investicijska odluka o realizaciji projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, donesena je u skladu s planiranim rokovima realizacije terminala za UPP na otoku Krku, 31. siječnja 2019. godine.

Konačna investicijska odluka o realizaciji projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku donesena je na temelju nekoliko ulaznih parametara, koji između ostalog uključuju rezultate postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta kojim se utvrđuje budući prihod projekta, projekciju kapitalnih troškova projekta nakon provedenih postupaka nabave FSRU broda i EPC radova (izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin) i projekcije potrebnih ulaganja od strane vlasnika društva LNG Hrvatska d.o.o.

Postupak nabave plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje (FSRU brod) proveden je u studenom 2018. godine. Kao ekonomski najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda kompanije Golar koji je ponudio novu konverziju postojećeg LNG tankera u FSRU brod u vrijednosti od 159,6 milijuna EUR. Riječ je o LNG tankeru koji je proizveden 2005. godine i koji plovi pod imenom „Golar Viking“. U trenutku isporuke, a koja je planirana u razdoblju između 30. rujna i 30. listopada 2020. godine, FSRU brod će na lokaciju LNG terminala biti dopremljen iz brodogradilišta kao nova konverzija FSRU broda u skladu s najvišim tehničkim standardima i standardima zaštite okoliša i prirode.

Postupak nabave projektiranja, nabave i izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za UPP terminal proveden je u siječnju 2019. godine. Kao ekonomski najpovoljnija ponuda ocijenjena je ponuda konzorcija Pomgrad, GP Krk i STSI u vrijednosti od 58.442.409,03 EUR. Sukladno rokovima izgradnje očekivani početak radova je krajem ožujka/početkom travnja ove godine. 

LNG Hrvatska d.o.o. završila je postupak ugovaranja obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak), a koji je rezultirao zakupom od 0,52 milijardi kubika. Ekonomski test na zakupu od 0,52 milijardi kubika plina godišnje je pozitivan na način da se zadržavaju indikativne tarife koje su bile dio postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta (Open Season postupak). U samoj Metodologiji izračuna tarifnih stavki bespovratna sredstva se ne prikazuju kao dio kapitalnih troškova projekta stoga je ekonomski test na manjem zakupu kapaciteta od inicijalno planiranog pri istoj indikativnoj tarifi pozitivan. Naime, pored bespovratnih sredstava dobivenih od Europske komisije u iznosu od 101,4 milijuna eura, Odlukom Vlade RH o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku koja je usvojena 30. siječnja 2019. godine, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna eura te su kapitalni troškovi same investicije većim dijelom zatvoreni kroz bespovratna sredstva.

Kapitalni troškovi projekta sukladno provedenim postupcima nabave svedeni su na minimum te je od prvotno planirane investicije u iznosu 383 milijuna EUR, investicija značajno smanjena i svedena na 233,6 milijuna EUR. Pored već odobrenih bespovratnih sredstava od Europske komisije u iznosu od 101,4 milijuna EUR, Vlada RH je Odlukom o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna EUR. Preostali dio potrebnih kapitalnih troškova u iznosu od 32,2 milijuna EUR, a s kojim će vlasnici LNG Hrvatska d.o.o. sudjelovati u realizaciji investicije kroz dokapitalizaciju, na zakupu kapaciteta od 0,52 milijardi kubika, imat će pozitivan povrat investicije sukladno dozvoljenom prihodu koji je reguliran Metodologijom koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija.