LNG Hrvatska

Open Season postupak, odnosno provedba obvezujuće faze zakupa kapaciteta na terminalu za ukapljeni prirodni plin predstavlja proces koji za cilj ima utvrđivanje konačnog interesa za zakup kapaciteta terminala, a prije donošenja Konačne investicijske odluke. 

Open Season postupak je sastavljen od nekoliko bitnih faza, od kojih je prvu sačinjavala objava Pravila provedbe obvezujuće faze Open Season postupka (engl. Rulebook) na dan 17. siječnja 2018. godine, prilikom koje su Pravila poslana svim registriranim energetskim subjektima, dok je također dana prilika neregistriranim subjektima da se priključe procesu. Potom je uslijedio poziv za predaju obvezujućih ponuda u prvom krugu Open Season postupka u razdoblju od 19. ožujka do 8. travnja 2018. Prvi krug zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a, s jednom zaprimljenom ponudom u iznosu od 100 mil m³ kroz dvadesetogodišnji period, rezultirao je negativnim ekonomskim testom. 

Potaknuti rezultatima prvog kruga zakupa kapaciteta, kao i primjedbama od strane potencijalnih korisnika terminala, drugi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda s inicijalno predviđenog 23. travnja 2018. godine pomaknut je na 20. prosinca 2018. godine. 

U međuvremenu je objavljen novi natječaj za FSRU brod manjeg kapaciteta, primjereniji tržišnoj situaciji u RH i regiji, koji je značajno utjecao na smanjenje kapitalnih troškova vezanih za provedbu projekta, kao i sam trošak potencijalnih korisnika terminala kroz smanjenu visinu tarife. 

Dana 22. svibnja 2018. je donesena nova Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (Narodne novine, broj 48/18). Neke od bitnijih promjena unutar same Metodologije su vezane za smanjene troškove u skladu s novoobjavljenim natječajem za FSRU brod, uvedena je mogućnost zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a u različitim periodima kao i uvođenje diskonta prilikom zakupa kapaciteta uplinjavanja UPP-a ovisno o godinama trajanja i količini istog, a što se smatra dodatnim poticajem za podnošenje prijave na duži rok i veću količinu s obzirom da se na taj način ostvaruje mogućnost ugovaranja osjetno smanjene tarifa (do maksimalno 10% uštede).  

Dana 28. svibnja 2018. godine počela je javna rasprava sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravila korištenja terminala s obzirom da su se potencijalni korisnici žalili da su ranije usvojena Pravila netransparentna i nesigurna za korisnike terminala, kao i da svi potencijalni rizici rada terminala nisu dovoljno detaljno obrađeni. Prilikom izmjene postupalo se u skladu s primjedbama zaprimljenim od strane potencijalnih korisnika terminala pa je tako značajno pojašnjen niz postupaka i odredbi. Jasnije je raspisan sam način raspoređivanja i vremenskog korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a, određena je specifikacija kvalitete UPP-a, raspodijeljeni su gubici terminala na operatora i korisnika terminala, na odgovarajući način je raspoređena odgovornost za minimalnu operativnu razinu UPP-a te su uređeni međusobni odnosi korisnika terminala, kao i odnosi korisnika i operatora terminala po pitanju odgovornosti, osiguranja plaćanja te promijenjenih okolnosti. Pojednostavljeni su obračuni dozvoljenih gubitaka plina terminala, te smanjeni zahtjevi za osiguranjima plaćanja u općim uvjetima, a sukladno prethodno navedenim izmjenama. Također, iste su u potrebnoj mjeri preslikane na ugovor o korištenju terminala, kao i na ugovor o zajedničkom korištenju terminala. 

Nakon završetka javne rasprave LNG Hrvatska d.o.o. je uskladila Pravila sukladno usvojenim komentarima zaprimljenim u javnoj raspravi te ishodila suglasnost od Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA). Nakon dobivanja suglasnosti na konačan tekst Pravila od strane HERA-e, Pravila korištenja terminala objavljena su u Narodnim novinama prije početka drugog kruga Open Season postupka. 

Do isteka roka za podnošenje ponuda u drugom krugu postupka ugovaranja obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak), 20. prosinca 2018. godine, LNG Hrvatska d.o.o. zaprimila je ponude za obvezujući zakup kapaciteta terminala u ukupnom iznosu od 0,52 milijarde m³ plina. Pored ponuda za obvezujući zakup kapaciteta, pristigle su i uvjetne ponude za neobvezujući zakup kapaciteta. 

LNG Hrvatska d.o.o. završila je postupak ugovaranja obvezujućeg zakupa kapaciteta terminala (Open Season postupak), a koji je rezultirao zakupom od 0,52 milijardi m³ plina. Ekonomski test na zakupu od 0,52 milijardi m³ plina godišnje je pozitivan na način da se zadržavaju indikativne tarife koje su bile dio postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta (Open Season postupak).  

U samoj Metodologiji izračuna tarifnih stavki bespovratna sredstva se ne prikazuju kao dio kapitalnih troškova projekta stoga je ekonomski test na manjem zakupu kapaciteta od inicijalno planiranog pri istoj indikativnoj tarifi pozitivan. Naime, pored bespovratnih sredstava dobivenih od Europske komisije u iznosu od 101,4 milijuna eura, Odlukom Vlade RH o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku koja je usvojena 30. siječnja 2019. godine, dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna eura te su kapitalni troškovi same investicije većim dijelom zatvoreni kroz bespovratna sredstva.