LNG Hrvatska

Sukladno Odluci Vlade RH o financiranju projekta da bi se ista implementirala odnosno da bi se sredstva mogla isplatiti sukladno usvojenoj odluci, bilo je neophodno dobiti odobrenje od Europske komisije da je potpora u skladu s pravilima Europske unije o državnim potporama. Republika Hrvatska je obavijestila Europsku komisiju o izravnom financijskom doprinosu financiranju projekta u iznosu od 100 milijuna EUR, kao i o naknadi za sigurnost opskrbe koja se, u slučaju da prihodi terminala nisu dovoljni za pokriće troškova poslovanja, određuje na godišnjoj razini od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) i prikuplja od strane operatora plinskog transportnog sustava (Plinacro d.o.o.) u okviru tarife za transport. 

Sukladno pravilima Europske komisije o državnim potporama napravljena je prednotifikacija i notifikacija te je Europska komisija ocijenila da su mjere potpore u skladu s pravilima Europske unije o državnim potporama, a posebno u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za zaštitu okoliša i energije iz 2014. godine. 


Europska komisija je utvrdila:

  • da su mjere potpore potrebne jer se projekt ne bi realizirao bez njih. U tom pogledu, financijska analiza Europske komisije pokazala je da prihodi koji proizlaze isključivo od tarifa naplaćenih korisnicima terminala za UPP ne bi bili dovoljni da nadoknade troškove ulaganja i osiguraju dovoljnu naknadu tvrtki koja je vlasnik UPP terminala,

  • da su mjere potpore proporcionalne i stoga ograničene na minimum koji je potreban jer će pokriti samo „manjak u financiranju“, to jest razliku između pozitivnih i negativnih novčanih tokova tijekom životnog vijeka ulaganja, diskontirana na njihovu trenutnu vrijednost (koristeći trošak kapitala).


Europska komisija je stoga zaključila da su mjere u skladu s pravilima EU o državnim potporama jer doprinose daljnjim ključnim strateškim ciljevima EU, uključujući diverzifikaciju izvora opskrbe plinom i povećanje sigurnosti opskrbe plinom EU, posebno u središnjim i jugo-istočnim regijama, bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja.

Odobrenjem državne potpore od strane Europske komisije zatvoren je i zadnji administrativni rizik realizacije UPP terminala na otoku Krku te su time ujedno uklonjeni svi rizici u realizaciji samog projekta. 

Odluku o odobrenju državne potpore možete pronaći OVDJE.