LNG Hrvatska

Kako bi se nastavilo s realizacijom projekta i iz pripremne (studijske) faze započelo s fazom izgradnje sukladno rokovima realizacije projekta bilo je neophodno usvojiti Konačnu investicijska odluku od strane Skupštine društva LNG Hrvatska d.o.o. najkasnije do 31. siječnja 2019. godine. 

Konačna investicijska odluka o realizaciji projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku donesena je na temelju nekoliko ulaznih parametara, koji između ostalog uključuju rezultate postupka obvezujućeg zakupa kapaciteta kojim se utvrđuje budući prihod projekta, projekciju kapitalnih troškova projekta nakon provedenih postupaka nabave FSRU broda i EPC radova (izgradnje pristana s pomoćnim postrojenjima i visokotlačnim priključnim plinovodom za plutajući terminal za ukapljeni prirodni plin) i projekcije potrebnih ulaganja od strane vlasnika društva LNG Hrvatska d.o.o. 

Kapitalni troškovi projekta sukladno provedenim postupcima nabave svedeni su na minimum te je od prvotno planirane investicije u iznosu 383 milijuna EUR, investicija značajno smanjena i svedena na 233,6 milijuna EUR. Pored već odobrenih bespovratnih sredstava od Europske komisije u iznosu od 101,4 milijuna EUR, Vlada RH je Odlukom o financiranju prve faze projekta plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku, osigurala bespovratna sredstva u iznosu od 100 milijuna EUR. Preostali dio potrebnih kapitalnih troškova u iznosu od 32,2 milijuna EUR, investirat će vlasnici LNG Hrvatska d.o.o. kroz dokapitalizaciju. Vlasnici LNG Hrvatska d.o.o. će na zakupu kapaciteta od 0,52 milijardi m³ prirodnog plina godišnje imati pozitivan povrat investicije sukladno dozvoljenom prihodu koji je reguliran Metodologijom koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija. 

Skupština društva LNG Hrvatska d.o.o. usvojila je Konačnu investicijsku odluku na sjednici Skupštine 31. siječnja 2019. godine, a što je omogućilo daljnju realizaciju projekta, odnosno početak izgradnje terminala.