LNG Hrvatska

Ugovor s INEA-om o sufinanciranju radova za implementaciju plutajućeg rješenja sklopljen je 18. prosinca 2017. godine. Sukladno sklopljenom ugovoru odobrena sredstva su iznosila 27,92% priznatih ukupnih kapitalnih troškova, a u maksimalnom iznosu od 101,4 milijuna EUR, dok je obveza LNG Hrvatska d.o.o. bila završiti sve radove do kraja 2019. godine, a kako bi terminal postao operativan s 1. siječnja 2020. godine. 

S obzirom da je ustanovljeno da nije realno realizirati terminal u ugovorenim rokovima sukladno sklopljenom ugovoru s INEA-om uzimajući u obzir činjenicu da su svi natječaji bili u tijeku, a dozvole potrebne za izgradnju terminala u ranoj pripremnoj fazi te je sukladno zakonskim rokovima i procedurama iste bilo nemoguće ishoditi u tim rokovima, tijekom travnja 2018. godine započeti su razgovori s INEA-om po pitanju produljenja rokova iz ugovora za godinu dana i zadržavanja maksimalno ugovorenog iznosa, odnosno povećanja postotka priznatih kapitalnih troškova. S obzirom da se sukladno ugovoru s INEA-om gleda postotak priznatih kapitalnih troškova te sufinanciranje ne može premašiti određeni postotak bilo je potrebno povećati postotak uzimajući u obzir činjenicu da će se inicijalno planirani kapitalni troškovi značajno smanjiti. Po provedbi natječaja za FSRU brod i EPC radove, službeno je zatraženo produljenje roka za godinu dana kao i povećanje postotka priznatih kapitalnih troškova s 27,92% na 46,09%, a kako bi se omogućilo iskorištavanje maksimalno dozvoljenog iznosa sufinanciranja od 101,4 milijuna EUR.  

Povećanje rokova i postotka priznatih kapitalnih troškova je odobreno te je 7. veljače 2019. godine sklopljen Aneks Ugovora kojim su se rokovi izgradnje terminala produljili sa 31. prosinca 2019. godine na 31. prosinca 2020. godine, a kada se očekuje završetak svih radova te je ujedno povećan postotak priznatih kapitalnih troškova sa 27,92% na 46,09%, a što je omogućilo iskorištavanje maksimalnog iznosa 101,4 milijuna EUR.