LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > O nama

O nama

LNG Hrvatska d.o.o., sukladno Zakonu o tržištu plina (Narodne novine, broj 18/18), obavlja reguliranu energetsku djelatnost upravljanja terminalom za UPP i odgovorna je za rad, održavanje i razvoj terminala za UPP.

LNG Hrvatska d.o.o. osnovana je s ciljem realizacije projekta izgradnje UPP terminala na otoku Krku koji je od strateškog interesa Republike Hrvatske. Sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske kojima je UPP terminal na otoku Krku proglašen strateškim investicijskim projektom za Republiku Hrvatsku, kao i Zakonu o terminalu za ukapljeni prirodni plin (Narodne novine, broj 11/18), LNG Hrvatska d.o.o. je određena za nositelja investicije projekta UPP terminala na otoku Krku odnosno investitorom koji će u ime i za račun Republike Hrvatske realizirati projekt. Sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske projekt će se realizirati fazno na način da će se u prvoj fazi realizirati plutajući, a u drugoj fazi kopneni terminal za UPP na otoku Krku.  

UPP terminal na otoku Krku ima za cilj osigurati energetske potrebe i povećati sigurnost opskrbe putem novog dobavnog pravca prirodnog plina za zemlje Srednje i Jugoistočne Europe.