LNG logo
EN HR
dropdown-icon
english-flag
croatian-flag
european-union
Naslovnica > Što trebamo znati? > Kapitalni troškovi

Kapitalni troškovi

Sukladno provedenim postupcima nabave (FSRU broda, EPC radova i Nadzora gradnje), kapitalni troškovi projekta svedeni su na minimum te je od prvotno planirane investicije u iznosu 383 milijuna EUR investicija značajno smanjena i svedena na 233,6 milijuna EUR.  

Postupak nabave FSRU rezultirao je smanjenjem inicijalno planiranih kapitalnih troškovi projekta za oko 100 milijuna EUR (planirani trošak za FSRU brod bio je 250 do 270 milijuna EUR, a nabavljen je FSRU brod za 159,6 milijuna EUR). Više o samome postupku nabave FSRU broda možete pronaći OVDJE.  

Postupak nabave EPC radova rezultirao je nabavom EPC radova u nešto manjem iznosu od inicijalno planiranog budžeta (inicijalno je bilo planirano 60 milijuna EUR, a nabavljeni su EPC radovi u vrijednosti od 58,5 milijuna EUR). Više o samome postupku nabave EPC radova možete pronaći OVDJE. 

  Inicijalno planirani CAPEX Smanjeni CAPEX
FSRU brod 250 do 270 mil EUR 159,6 mil EUR
EPC radovi 60 mil EUR 58,5 mil EUR
Zemljište 10 do 20 mil EUR 14 mil EUR
Koordinacija i vođenje projekta 12,75 mil EUR 1,5 mil EUR
Pripremne aktivnosti 5 mil EUR prebačeno dijelom u budžet za FSRU brod i EPC radove
Troškovi probnog rada 5,5 mil EUR prebačeno dijelom u budžet za FSRU brod i EPC radove
Troškovi kamata 10 mil EUR projekt se ne financira iz kredita kako je inicijalno planirano
Ukupno 363 do 383 mil EUR 233,6 mil EUR