Terminal
PRISTANPRIVEZNE UTVRDICEOSLANJAČKE UTVRDICEBRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKEVISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKEMONITORI ZA GAŠENJESTEPENICE ZA PRISTUP BRODUUPRAVLJAČKA ZGRADAODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICASPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

PRISTAN

Armiranobetonski element izveden na stupovima na kojemu su smještene visokotlačne pretakačke ruke, stepenice za pristup brodu, monitori za gašenje i druga pomoćna oprema. Na glavi pristana ugrađeni su odbojnici za oslanjanje FSRU broda.

PRIVEZNE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a priveznim linijama privezani na Terminal.

OSLANJAČKE UTVRDICE

Armiranobetonski elementi izvedeni na stupovima na kojima se nalaze brzo-otpuštajuće kuke pomoću kojih je FSRU brod preko priveznih linija privezan na Terminal. Na svakoj oslanjačkoj utvrdici nalazi se i odbojnik za oslanjanje FSRU broda.

BRZO-OTPUŠTAJUĆE KUKE

Elementi priveznog sustava koji se nalaze na priveznim i oslanjačkim utvrdicama. Pomoću njih su FSRU brod i brod za prijevoz UPP-a privezuju na Terminal.

VISOKOTLAČNE PRETAKAČKE RUKE

Nalaze se na glavi pristana, a predstavljaju plinsku liniju između FSRU broda i kopnenog dijela Terminala. Pomoću njih se prirodni plin s FSRU broda otprema do kopnenog dijela Terminala.

MONITORI ZA GAŠENJE

Elementi sustava protupožarne zaštite Terminala, a nalaze se na glavi pristana. U slučaju požara pomoću njih je omogućena protupožarna zaštita pristana i podrška FSRU brodu.

STEPENICE ZA PRISTUP BRODU

Sklopiva konstrukcija koja povezuje pristan Terminala i palubu FSRU broda čime je omogućen pristup osoblju s kopnenog dijela Terminala na FSRU i obratno.

UPRAVLJAČKA ZGRADA

Centralni objekt na kopnenom dijelu Terminala na kojem je osiguran kontinuirani operativni nadzor i upravljanje Terminalom 24/7/365

ODAŠILJAČKO – ČISTAČKA STANICA

Tehnološki objekt u službi održavanja i čišćenja visokotlačnog priključnog plinovoda preko kojeg je Terminal za UPP povezan na plinski čvor Omišalj, odnosno na plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

SPREMNIK PROTUPOŽARNE VODE

Objekt na kopnenom dijelu Terminala koji osigurava vodu za protupožarnu zaštitu Terminala zapremnine 1.600m3